Formuła 4P jest niczym innym jak mixem czterech kategorii działań marketingowych. Wpadł na nią amerykański profesor Edmund Jerome McCarthy. Jego ideą było rozłożenie działań marketingowych firmy na cztery, mniejsze działy. Dzięki temu każdy z nich można poddać głębszej analizie. Pozwala to również na łatwiejsze odnalezienie problemów w każdym z tych działów.

Czym jest ten marketing mix?

Marketing mix jest nazywany również kompozycją marketingową. Składa się z kategorii powiązanych ze sobą elementów. Jeśli przedsiębiorstwo wprowadzi je wszystkie w życie w sposób zintegrowany, zacznie wywierać wpływ na swoje otoczenie. Innymi słowy, dobrze zrozumiany, skonstruowany i zaplanowany marketing mix da firmie większą kontrolę nad tym, co dzieje się na rynku. Dzięki niemu firma może np. zwiększyć popyt na swoje produkty.

Ta kompozycja marketingowa składa się z kilku koncepcji. W dzisiejszym artykule zajmiemy się jedynie koncepcją 4P. Mimo wszystko warto zdawać sobie również sprawę z istnienia pozostałych koncepcji marketingu mix. Możemy wyróżnić rozszerzoną wersję 4P, jaką jest koncepcja 7P. Bardzo popularna jest również koncepcja 4C. Jest ona przeciwieństwem 4P, ponieważ całą swoją uwagę skupia na kliencie.

Koncepcja 4P

Tajemnicze 4P skrywają cztery kategorie narzędzi marketingowych. Sama litera „P” pojawiła się, ponieważ wszystkie z tych narzędzi w języku angielskim rozpoczynają się właśnie na nią. Jest to najstarsza ze wszystkich koncepcji marketingu mix. Swą uwagę skupia głównie na przedsiębiorstwie.

W ten sposób możemy wyróżnić:

  • Produkt (ang. product)
  • Cenę (ang. price)
  • Promocję (ang. promotion)
  • Dystrybucję (ang. place)

Produkt

Może on być rozpatrywany pod różnym kątem jak np. rynkowym, technicznym lub cyklu życia. Najbardziej zwraca się jednak uwagę na to, jaki produkt firma oferuje swoim klientom, a także jaką wartość otrzymają wraz z jego zakupem. Z tego względu poza samym produktem istotna jest również jego jakość, sama marka, a także opakowanie, w którym produkt jest dostarczany. Nie możemy pominąć również wsparcia klienta po zakupie produktu. Ważne, by pamiętać o gwarancji, rękojmi i serwisie.

Cena

Cenę możemy rozpatrywać z dwóch punktów widzenia. Dla przedsiębiorstwa jest to wynagrodzenie za poniesione do tej pory nakłady. Natomiast dla nabywców jest to koszt związany z zakupem produktu. Jeżeli chcą wejść w posiadanie danej rzeczy, muszą zapłacić za nią określoną cenę. Do tego działu nie zaliczamy jedynie ceny katalogowej. Musimy pamiętać również o różnego rodzaju bonusach i rabatach, a także terminach i warunkach płatności.

Promocja

Do tego działu zaliczamy wszystkie działania przedsiębiorstwa, które mają na celu wypromowanie danego produktu. W ten sposób firma komunikuje się z rynkiem i przekazuje na niego informacje o swoim produkcie. Co więcej, może również wpływać na popyt. Z tego względu poza samą funkcją informacyjną, pełni również funkcję konkurencyjną. Do promocji zaliczamy zatem reklamę, sprzedaż osobistą, działania sponsorowane i public relations.

Dystrybucja

Ten dział skupia się na tym, jak rozmieścić dany produkt na rynku. Omawia zarówno kanały dystrybucji, lokalizacje sklepów, zgromadzone zapasy, jak i sam transport produktu. W przypadku dystrybucji ważne jest również to, by sprawić, żeby produkt był łatwo dostępny dla każdego konsumenta.

Nowoczesne 4P

Jak dobrze wiecie, marketing jest dziedziną, która stale się rozwija. Z tego względu, zmienia się również podejście do niektórych jego elementów. Tak stało się w przypadku koncepcji 4P. Przy okazji popularyzacji marketingu holistycznego, zauważono, że tradycyjna wersja 4P nie jest już wystarczająca. Postanowiono ją udoskonalić. Właśnie w ten sposób powstała nowoczesna wersja tej koncepcji.

Możemy w niej wyróżnić:

  • Ludzi (ang. people)
  • Procesy (ang. processes)
  • Programy (ang. programs)
  • Dokonania (ang. performance)

Ludzie

Ta kategoria jest niejako postulatem, który ma uzmysłowić marketingowcom, że sprzedają produkty prawdziwym ludziom. Z tego powodu powinni oni patrzeć na klientów jak na osoby. Niezwykle istotni są również pracownicy danej firmy. W końcu to od nich zależy to, czy firma osiągnie sukces. W tym momencie warto przytoczyć cytat jednego z największych autorytetów w dziedzinie marketingu:

„Marketing w organizacji będzie tylko tak dobry, jak dobrzy są ludzie do niej należący.”

Philip Kotler

Procesy

Sterują one działaniami i programami, które pozwolą na nawiązanie długoterminowych relacji firmy z jej otoczeniem. Stanie się tak jedynie, jeśli procesy te będą odpowiednio przemyślane i zaplanowane. Należy pamiętać, by nie podejmować wszystkich decyzji zbyt pochopnie. Co więcej, firmy powinny się również przygotować na wprowadzanie zmian. Ich procesy powinny być dostosowane do najnowszych idei marketingowych.

Programy

Odnoszą się one do wszelkich działań firmy zorientowanych na klienta. Z tego względu wychodzą poza ramy tradycyjnej koncepcji 4P. Są to zarówno działania online, jak i te tradycyjne. Muszą być one jednak zintegrowane ze sobą w taki sposób, by finalnie stworzyć większą wartość.

Dokonania

Mają one na celu uchwycenie mierników finansowych, jak i niefinansowych. Możemy tutaj wyróżnić kapitał finansowy, zyskowność marki lub ilość klientów. Ta kategoria powinna zawierać również działania firmy wychodzące poza nią. Mogą to być działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Dokonania pozwalają firmie poinformować o jej rozwoju i działaniach wszystkich uczestników rynku.

Marketing mix – podsumowanie

Tak, jak sam tytuł artykułu sugerował, dzisiaj skupiliśmy się jedynie na koncepcji 4P. Omówiliśmy zarówno jej tradycyjną, jak i unowocześnioną formę. Teraz wiecie już, na czym polegają obie wersje tej koncepcji. Pamiętajcie, że jeśli chcecie osiągnąć zadowalające efekty, marketing waszej firmy powinien opierać się na marketingu mix. Nie możecie koncentrować swojej uwagi tylko na jego części. Jeżeli zainteresował was ten temat, zostańcie z nami na dłużej! W przyszłości przyjrzymy się bliżej pozostałym koncepcjom marketingu mix.