Właściciele firm korzystają z różnych form finansowania – od bezzwrotnych dotacji i dopłat, aż po dość drogie pożyczki i kredyty bankowe. Osobom prowadzącym działalność gospodarczą często proponuje się również leasing np. na samochód, komputer czy maszynę przemysłową. Co to jest leasing i kiedy warto się na niego zdecydować? Który leasing – operacyjny czy finansowy, wybrać? Przedstawiamy ABC wiedzy na ten temat.

Co to jest leasing I jak działa?

Leasing na pierwszy rzut oka przypomina kredyt na określony cel. Działa jednak na zupełnie innych zasadach. W gruncie rzeczy, jest bardziej podobny do dzierżawy. Biorąc leasing na samochód firmowy, nie otrzymuje się bowiem auta na własność. Ratę nazywaną czynszem leasingowym należy traktować jak opłatę abonamentową za możliwość użytkowania pojazdu (lub innej rzeczy wziętej w leasingu).

Nabyty w leasingu przedmiot można wykupić na własność dopiero po zakończeniu okresu leasingowania. Będzie dostępny w cenie odpowiednio pomniejszonej o sumę dotychczasowych wpłat. Nie zmienia to faktu, że do tego momentu samochód, komputer czy inny leasingowany sprzęt, nie jest własnością firmy, która zdecydowała się na podpisanie umowy leasingowej.

Używanego w ramach leasingu pojazdu czy urządzenia, nie można tym samym zaliczyć do środków trwałych przedsiębiorstwa, a także legalnie wypożyczyć czy też sprzedać. Jest to możliwe dopiero po wykupieniu go na własność. Mimo to, forma finansowania, jaką jest leasing, ma wielu zwolenników wśród przedsiębiorców ze względu na liczne zalety. Jakie?

Leasing – dlaczego i kiedy warto?

Leasing jest produktem finansowym stworzonym z myślą o firmach i to właśnie one mogą najbardziej na nim skorzystać. To właśnie dzięki leasingom firmy rozwijają się szybciej i bardziej dynamicznie niż w sytuacji, w której nie korzystają z zewnętrznego finansowania. Leasingi zmniejszają też ryzyko inwestycyjne związane z zakupami nowych urządzeń czy maszyn dla firm.

Leasing to świetne rozwiązanie dla początkujących przedsiębiorców, którzy chcą zminimalizować wydatki niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności. Jest to też idealna forma finansowania dla małych i średnich firm, które nie dysponują dużym kapitałem, a wykazują spore potrzeby w zakresie wyposażenia – szczególnie tego drogiego, czyli komputerów, samochodów i maszyn.

Leasing jest też doskonałym sposobem na optymalizację kosztów w firmie. W zależności od jego rodzaju, można wliczać w nie zarówno czynsze leasingowe i podatki, jak i wydatki operacyjne związane z użytkowaniem leasingowanych przedmiotów. Firmy korzystające z leasingów są w stanie korzystniej rozliczać się z Urzędem Skarbowym od tych, które wybrały np. zwykły kredyt.

Leasing operacyjny a leasing finansowy – który lepszy?

Istnieją dwa rodzaje leasingów dla firm – leasing operacyjny i finansowy. W przypadku tego pierwszego, podatek VAT opłaca się przy każdej „racie” leasingu, a w przypadku drugiego, jest on opłacany w całości już przy pierwszej wpłacie na rzecz leasingodawcy. Dodatkowo, umowa leasingu operacyjnego zawierana jest na z góry określony minimalny okres, dłuższy niż 40% czasu jego amortyzacji. Umowa leasingu finansowego jest nieco bardziej elastyczna.

Współczesne firmy przeważnie wybierają leasing operacyjny – bardziej korzystny pod względem rozliczeniowym, a także bezpieczny w długoterminowej perspektywie. Na finansowy natomiast, stawiają te przedsiębiorstwa, którym zależy na natychmiastowym przeniesieniu prawa własności. Ten rodzaj leasingu wybierają też te firmy które nie mogą skorzystać z leasingu operacyjnego z uwagi na niską stawkę amortyzacji i wysoki koszt wykupu przedmiotu.

Leasing finansowy jest też korzystnym rozwiązaniem dla firm nabywających przedmioty i maszyny opodatkowane w sposób niestandardowy. To też dobry pomysł dla tych przedsiębiorstw, które nie chcą podpisywać długoterminowych umów leasingowych. Umowę o leasing finansowy można zawrzeć na dowolny wynegocjowany z leasingodawcą okres. Może mieć to znaczenie w momencie gdy np. chce się już po 2 latach zmienić samochód na nowy.

Umowa o leasing – na co zwrócić uwagę?

Decydując się na leasing – zarówno ten operacyjny, jak i finansowy, warto zadbać o swoje interesy, przyglądając się bliżej umowie leasingowej, którą zamierza się podpisać. Na szczególną uwagę leasingobiorcy zasługują paragrafy dotyczące:

  • Rat leasingowych | Warto upewnić się, że wynegocjowane kwoty zgadzają się z tymi wyszczególnionymi w umowie. Dobrze też sprawdzić, do którego dnia każdego miesiąca należy dokonywać wpłat na konto leasingodawcy – nie zawsze jest to bowiem jasne na etapie negocjowania warunków leasingu. Dzień płatności warto zmienić, jeśli ten jest niekorzystny dla firmy np. z powodu uzyskiwania większości dochodów po umownym dniu płatności.
  • Opłat i prowizji | Poleca się sprawdzenie, czy w umowie o leasing nie zawarto przypadkiem informacji na temat dodatkowych opłat o charakterze stałym lub incydentalnym (np. za niewielkie opóźnienia w spłacie, które mogą być spowodowane zwykłą nieuwagą). W razie wątpliwości co do którejkolwiek z nich, należy skonsultować się z przedstawicielem.
  • Warunków wypowiedzenia umowy | Wypowiedzenie umowy leasingowej jest rozwiązaniem, na które decydują się od czasu do czasu zarówno leasingobiorcy, jak i leasingodawcy. Warto przyjrzeć się warunkom wypowiedzenia umowy z obu stron.
  • Zasad zakupu leasingowanego przedmiotu na własność | Ponieważ najczęściej wybieranym rodzajem leasingu jest leasing operacyjny, poleca się dogłębną analizę warunków wykupu leasingowanego przedmiotu na własność. Niejednokrotnie okazuje się, że wymagają one dodatkowej negocjacji ze względu na to, że są średnio korzystne.

Leasing – czy i kiedy warto? Podsumowanie

Reasumując, leasing to przyjazna przedsiębiorcom forma finansowania, która umożliwia nabycie drogich sprzętów czy maszyn niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy bez konieczności posiadania środków na ich zakup. Można z nich korzystać tak samo jak przy dzierżawie, a następnie – zwrócić je lub wykupić na własność. Co ważne, leasing – zarówno ten operacyjny, jak i finansowy, można wliczyć w koszty prowadzenia firmy, co pozwala na optymalizacje podatkowe. Zdecydowanie opłaca się rozważyć tą opcję!