Spis treści

Twój kontrahent jest niesłowny i nie płaci w ustalonym wcześniej terminie? Nie wiesz co zrobić w takiej sytuacji? W takim razie koniecznie zostań z nami. Musisz dowiedzieć się, czym jest wezwanie do zapłaty.

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów na odzyskanie długów. Co więcej, należy też do jednego z najprostszych możliwych rozwiązań. Jest to pismo, które wysyła się do nierzetelnego kontrahenta w celu nakłonienia go do uregulowania zaległych należności. Takie pismo może wysłać sam wierzyciel lub firma windykacyjna, do której zniecierpliwiony wierzyciel przekierował daną sprawę.


W piśmie tym muszą znaleźć się następujące informacje:

 • data i miejsce wystawienia wezwania
 • dokładne dane zarówno dłużnika, jak i wierzyciela
 • podstawa do naliczenia długu
 • informacja o wysokości zadłużenia danej osoby, a także naliczonych odsetkach
 • termin spłaty zadłużenia, a także konto, na które należy przelać określoną kwotę
 • konsekwencje, które spotkają dłużnika, jeśli nie wywiąże się z kwestii opisanych powyżej
 • a także, własnoręczny podpis wierzyciela

Można powiedzieć, że wezwanie do zapłaty jest próbą polubownego załatwienia sprawy. Innymi słowy, w ten sposób podejmujesz próbę odzyskania zaległości bez konieczności występowania na drogę sądową. Dlaczego powinno się zacząć właśnie od wezwania do zapłaty?

Taki obowiązek wynika z nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego z 2016 roku. W zawartym tam artykule 187 jasno opisane jest, że przed przekierowaniem sprawy do sądu należy spróbować polubownie ją rozwiązać. Takie wezwanie stanowi zatem dowód poświadczający Twoją próbę porozumienia z dłużnikiem.

Jak powinno się je dostarczyć?

W przepisach nie została określona ilość przedsądowych wezwań do zapłaty, które możesz wysłać do swojego dłużnika. Co więcej, przepisy te nie określają również sposobu ich nadawania. Najważniejszą kwestią jest to, by mieć dowód, że dłużnik owo wezwanie otrzymał.


W tym celu możesz wykorzystać formę:

 • telefoniczną – może to być zarówno komunikat głosowy, jak i zwykły SMS
 • elektroniczną – poprzez wysłanie maila
 • pisemną – wykorzystując list polecony

Najlepszym rozwiązaniem będzie jednak wybór formy pisemnej. W tym celu wykorzystaj list polecony z potwierdzeniem odbioru. Dlaczego jest to tak istotne? Wynika to z tego, że listonosz dwukrotnie będzie próbował dostarczyć taki list. Jeżeli dłużnika nie będzie w tym czasie w domu, otrzyma on awizo. W przypadku braku odbioru listu, po 14 dniach wróci on do nadawcy. Możesz teraz zastanawiać się, co nam to właściwie daje? Przecież dłużnik nie odebrał wezwania. Tak, to prawda, nie odebrał, jednakże sama adnotacja związana z podwójnym awizowaniem listu sprawia, że będziemy wówczas mieli do czynienia z domniemaniem jego dostarczenia.

Wezwanie do zapłaty – rodzaje

Możemy wyróżnić kilka rodzajów wezwań do zapłaty. Wynika to z tego, że żadne przepisy ściśle nie określają formy i treści takich wezwań.


Najczęściej stosowane rodzaje wezwań to:

 • monit – pierwsze pisemne upomnienie, które wysyła się od razu po braku terminowej płatności
 • zwykłe wezwanie do spłaty – wysyłane, jeśli dłużnik nie zareagował na wysyłane wcześniej monity
 • upomnienie urzędowe – wezwanie to najczęściej wysyła się, jeśli ktoś nie opłacił podatków
 • reklamacja – żądanie zwrotu kosztów przedmiotu lub usługi, z których nabywca nie jest zadowolony
 • ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty – to wezwanie ma najbardziej oficjalny charakter
 • przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty – stosuje się je, jeśli wierzyciel posiada nakaz zapłaty. Zanim zdecyduje się skierować sprawę do komornika, może dać ostatnią szansę na spłatę zaległości swojemu dłużnikowi. Dzięki temu dłużnik uniknie postępowania egzekucyjnego

Kiedy wezwać do zapłaty, by sprawa nie uległa przedawnieniu?

To od wierzyciela zależy, kiedy zdecyduje się na wysłanie wezwania do zapłaty. Kontrahent zostaje dłużnikiem dzień po terminie, w którym miał uregulować zobowiązanie. Zazwyczaj zaleca się jak najszybsze poinformowanie o braku płatności. Oczywiście na początku możesz spróbować formy telefonicznej lub elektronicznej. Jednak, jeżeli widzisz, że to nie pomaga, zdecyduj się na opisaną wyżej formę pisemną.

Jeżeli w odpowiednim momencie nie zajmiesz się tą sprawą, może dojść do jej przedawnienia. Tak jak w przepisach nie określono chwili, w której powinno się wysłać wezwanie, to termin jego przedawnienia został już jasno ustalony. Zgodnie z artykułem 118 Kodeksu Cywilnego do przedawnienia roszczenia dochodzi w ciągu 6 lat. W przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub wynikających z okresowych świadczeń okres ten skraca się do 3 lat.

Co zrobić, jeśli otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty?

Jeżeli wiesz, że zwlekasz z uregulowaniem wymienionych w wezwaniu do zapłaty zaległości, po prostu ureguluj swój dług, i to jak najszybciej. Dzięki temu sprawa nie trafi do sądu. Co jednak zrobić, jeżeli żądania zawarte w piśmie są bezzasadne? W takiej sytuacji koniecznie jak najszybciej skontaktuj się z nadawcą pisma w celu wyjaśnienia sytuacji.

Jak poznać, że wezwanie jest fałszywe?

Niestety coraz częściej można spotkać się z próbami wyłudzenia pieniędzy, podczas których oszuści wykorzystują fałszywe wezwania do zapłaty. W tym celu podszywają się pod popularne i znane instytucje. Oszuści Ci wiedzą, że wiele osób przestraszy się takiego pisma i będzie próbowało jak najszybciej uregulować płatność.

Co zrobić, żeby uniknąć takiej sytuacji? Koniecznie skontaktuj się bezpośrednio z wierzycielem i poproś o wyjaśnienie sprawy. Możesz również sprawdzić, czy numer konta umieszczony w wezwaniu zgadza się z numerem podanym na oficjalnej stronie danej instytucji. Co więcej, oszuści tworzący fałszywe wezwania do zapłaty zazwyczaj nie podają tam pełnej ilości danych, a sposoby kontaktu są bardzo często wręcz pomijane. Jeżeli zauważysz, że otrzymane przez Ciebie pismo nie posiada pełnych informacji, możesz spodziewać się, że jest próbą oszustwa.

Wezwanie do zapłaty – podsumowanie

Teraz wiesz już, czym jest wezwanie do zapłaty. Zdajesz sobie również sprawę z tego, jakie informacje powinny być w nim zawarte. Mamy nadzieję, że nie będziesz zmuszony wykorzystać tej wiedzy. Jeżeli tak się jednak stanie, pamiętaj, że teraz już wiesz, co i kiedy powinieneś zrobić.