Zmylił Cię tytuł dzisiejszego artykułu, ponieważ do tej pory myślałeś, że marża i narzut niczym się nie różnią? Nie jesteś jedyny! Wiele osób używa zamiennie tych dwóch pojęć. Zdarza się to nawet handlowcom. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że jest to ogromnym błędem. Ta pomyłka może prowadzić do wielu nieścisłości w finansach Twojej firmy. Z tego względu, warto, byś dowiedział się, czym różnią się marża a narzut.

Marża a narzut – podstawowa różnica

Oba te pojęcia posiadają oczywiście coś wspólnego. Załóżmy, że sprzedajesz produkt za 100 zł i zarabiasz na nim 10 zł. Tak się składa, że zarówno marża, jak i narzut w tej sytuacji będą wynosiły 10 zł. Czy to oznacza, że niczym się nie różnią? Z wartościowego punktu widzenia nie. Wynika to z tych wzorów:


Marża kwotowa = cena sprzedaży – cena zakupu

Narzut kwotowy = cena sprzedaży – cena zakupu


Jak widzisz, marża i narzut na tym etapie będą stanowiły tę samą kwotę. Różnica między nimi zaczyna się w momencie przeliczania obu tych kwot na procenty.

Czym jest marża?

Marża jest stosunkiem zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży. Wyraża się ją w procentach. Wyznaczając ją, dowiesz się, jakim procentem ceny sprzedaży jest kwota zysku. Co więcej, możemy wyznaczyć zarówno marżę brutto, jak i netto. Podczas wyznaczania marży brutto, uwagę skupia się jedynie na wydatkach związanych ze sprzedażą. Z tego względu wskazuje ona, jak zyskowna była sprzedaż w danym czasie. Marża netto natomiast oznacza stosunek zysku netto do ogólnej wartości sprzedaży. Dzięki niej można sprawdzić, jak dochodowa była działalność firmy.

Jak zatem obliczyć marżę procentową?

W tym celu posłużymy się wyznaczonymi wcześniej liczbami. Zakładamy, że kupiłeś produkt za 90 zł i sprzedajesz go za ustalone 100 zł. Przypominamy, że w takiej sytuacji marża kwotowa wyniesie 10 zł. Jednak, jak obliczyć marżę procentową?


Marża procentowa = (cena sprzedaży – cena zakupu) / cena sprzedaży x 100

Marża procentowa = marża kwotowa / cena sprzedaży x 100

Czyli w naszej sytuacji: marża procentowa = (100 zł – 90 zł) / 100 zł x 100 = 10%


Czym jest narzut?

Narzut jest stosunkiem zysku ze sprzedaży do ceny zakupu. On również jest wyrażany w procentach. Dzięki niemu dowiesz się, o ile procent kwota zakupu jest powiększona w stosunku do kwoty sprzedaży. Handlowcy bardzo często ustalają na jego podstawie cenę ich produktów.

Jak obliczyć narzut procentowy?

W tym przypadku również wykorzystamy te same liczby. Jego obliczenie wygląda następująco:


Narzut procentowy = (cena sprzedaży – cena zakupu) / cena zakupu x 100

Narzut procentowy = narzut kwotowy / cena zakupu x 100

Czyli biorąc pod uwagę poprzednie liczby: narzut procentowy = (100 zł – 90 zł) / 90 zł x 100 = 11,11%


Dlaczego nie powinno się mylić marży i narzutu?

Teraz widzisz, że marża procentowa nie jest równa narzutowi procentowemu. Co więcej, dodatni narzut procentowy ZAWSZE będzie wartością wyższą, niż dodatnia marża procentowa. W końcu, w przypadku narzutu, zysk dzielimy przez cenę zakupu, a ta zawsze jest niższa, niż cena sprzedaży. Sytuacja ta będzie wyglądała odwrotnie w przypadku wartości ujemnych.

Pamiętaj również, że nasz przykład dotyczy jedynie jednego produktu. Z tego względu różnice te mogą wydawać Ci się mało istotne. Jednakże, jeśli produktów będzie więcej, a Twoim zadaniem będzie podsumowanie zebranych wyników z całego miesiąca, różnice te będą o wiele większe.

Konsekwencji dokonywania takiej pomyłki jest wiele. Jak już wspominaliśmy, jedną z najgorszych jest to, że prowadzi ona do nieścisłości w finansach Twojej firmy. Myląc te dwa pojęcia, nie dowiesz się, ile tak naprawdę udało Ci się zarobić na sprzedaży. Wyobraź sobie również, że Twój klient potrafi poprawnie operować tymi dwoma wartościami, a Ty nie. Byłoby to ogromną kompromitacją, prawda? Jak ten klient miałby ponownie zaufać takiej osobie?

Marża a narzut – podsumowanie

Wiesz już, czym różni się marża a narzut. Umiesz także obliczyć obie te wartości. Podczas rozmów z klientami i współpracownikami, upewnij się, że oni również potrafią rozróżnić oba te pojęcia. Dzięki temu unikniecie nieścisłości i błędów.