Jeśli reklamujesz swoją firmę w Google, na Facebooku, czy innych platformach? Prowadzisz działania marketingowe na rzecz zagranicznych kontrahentów? Będziesz potrzebował certyfikatu rezydencji podatkowej. Dzięki niemu obniżysz podatki za usługi reklamowe, lub zupełnie nie będziesz musiał go płacić. Czym jest certyfikat rezydencji podatkowej, jakie zawiera elementy i kiedy jest ważny? Dowiesz się z tego artykułu.

Certyfikat rezydencji podatkowej – co to za dokument?

Certyfikat rezydencji podatkowej jest dokumentem poświadczającym siedzibę podatnika, lub jego miejsce zamieszkania. O siedzibie mówimy w przypadku firmy, czy osoby prawnej, a o miejscu zamieszkania, jeśli dotyczy to osoby fizycznej. Certyfikat rezydencji ma jedną główną funkcję; zapobiega nadużyciom podatkowym wynikającym z nieprawidłowego stosowania przepisów umów międzynarodowych w zakresie unikania podwójnego opodatkowania. Druga rzecz to fakt, iż umożliwia on zniwelowanie płatności podatku w przypadku współpracy zagranicznymi kontrahentami. Szczególnie przydaje się podczas prowadzenia kampanii reklamowych na Facebooku lub Google ADS.

Bark certyfikatu jest jednoznaczny z utratą ulg podatkowych.

Wszystkie regulacje dotyczące zaświadczenia rezydencji podatkowej znajdziesz w art. 4a pkt. 12 ustawy CIT oraz art. 5a pkt. 21 ustawy PIT.

Jakie elementy muszą znaleźć się na certyfikacie?

Każdy dokument niezależnie od kraju musi zawierać niżej wymienione informacje. Możesz spotkać się również, z tym że dokument będzie miał informacje dodatkowe, jednak poniższe elementu muszą być zawarte w każdym certyfikacie rezydencji podatkowej.

Za granicą wiele państw nie ma określonego formularza na którym jest wydawany certyfikat.

Możesz spotkać się również z tym, że nie będzie on nazywany certyfikatem rezydencji podatkowej.

Za jaki okres wydawany jest certyfikat?

Certyfikat jest wydawany za okres, który już minął. W praktyce wygląda to w ten sposób, że wydany certyfikat w momencie jego wydania poświadcza, że dany kontrahent jest rezydentem podatkowym. Dotyczy to również okresu wstecz, licząc od daty wydania certyfikatu. Jak to wygląda podczas rozliczenia? Załóżmy, że zapłaciłeś za reklamę w lutym 2021, a certyfikat pozyskałeś w styczniu 2021. Mimo że jest to miesiąc różnicy, możesz mieć problem z poprawnym rozliczeniem podatku, czyli ryzyko z brakiem potrącenia podatku u źródła. Jeśli chcesz mieć pewność, że zawsze rozliczysz się zgodnie z wymogami US, to certyfikat rezydencji podatkowej powinieneś pobierać po dokonaniu płatności na rzecz kontrahenta. Wtedy ma tutaj zastosowanie okresu wstecznego certyfikatu. 

Ważność certyfikatu rezydencji podatkowej

Natomiast jeśli wydany certyfikat nie ma przypisanego okresu ważności to zgodnie z ustawą CIT, należy zastosować uwzględnienie przez okres 12 miesięcy od dnia wydania. Przy takiej sytuacji należy bezwzględnie pamiętać, że adres siedziby podatnika należy sprawdzać. Czyli weryfikować, czy nie został zmieniony. Jeśli doszło do zmiany adresu siedziby, to należy uzyskać nowy certyfikat rezydencji. Informacje o ważności certyfikatu znajdziesz także w art. 26, ust. 1i-1l ustawy CIT.

Reklamy z Facebooka i Google ADS, a obowiązek podatkowy

Jeśli korzystasz z reklam, to za nie płacisz. Czyli mamy do czynienia z zyskiem przedsiębiorstwa zagranicznego za usługi reklamowe. Facebook i Google są zarejestrowane w Irlandii, zatem ma tutaj zastosowanie art. 7 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych z Irlandią. Innymi słowy, oznacza to, że opodatkowanie usług podlega tylko w Irlandii. Co ważne dla Ciebie uzyskanie certyfikatu rezydencji gwarantuje Ci ulgę podatkową. Czyli nie będziesz płacić podatku za usługi reklamowe w Polsce. Jako przedsiębiorca po uzyskaniu certyfikatu rezydencji od wyżej wymienionych firm musisz wykazać wartość zakupów. W takiej sytuacji nie występuje konieczność odprowadzenia podatku u źródła. Wartość zakupów wykazujesz na druku IFT-2R.

Jeżeli kupiłeś reklamę jednocześnie od firmy Google i Facebook, to musisz przygotować dwa formularze IFT-2R.

Na złożenie takiej informacji masz 3 miesiące od zakończenia roku podatkowego.

Najczęściej poszukiwane certyfikaty rezydencji podatkowej

2022

2021

2020

2019