Próg rentowności jest jednym z najważniejszych wskaźników wykorzystywanych podczas analizy finansowej firmy. Dzięki niemu przedsiębiorstwo może dowiedzieć się, w którym momencie przestanie przynosić straty. Dowiedz się więcej na jego temat, a także sprawdź, jak go obliczyć.

Czym jest próg rentowności?

Próg rentowności (z języka angielskiego nazywany BEP – break even point) jest punktem, w którym dana firma nie przynosi jeszcze zysków, ale również nie generuje strat. Dopiero, jeśli dane przedsiębiorstwo przekroczy ten próg, zacznie generować zysk. Można powiedzieć, że jest to punkt, w którym koszty całkowite przedsiębiorstwa są równe otrzymanym przez nie przychodom ze sprzedaży.

Dobrze obliczony próg rentowności pozwala sprawdzić, czy Twój biznes jest tak właściwie opłacalny. Dodatkowo dzięki niemu łatwiej ustalisz także strategię cenową Twojego produktu.

Im niższy próg rentowności, tym lepiej. Dlaczego? Ponieważ to będzie oznaczało, że firma może sprzedać mniej produktów, by wyjść na tak zwane zero i szybciej generować zysk. Co więcej, dane przedsiębiorstwo nie będzie wtedy tak podatne na nieoczekiwane zmiany rynkowe. Jeśli próg rentowności będzie wysoki, to nie dość, że firma później zacznie zarabiać, to jeszcze będzie mocniej odczuwała każde zachodzące zmiany.

Czy można na niego wpływać?

Teraz widzisz, że powinno zależeć Ci na obniżeniu progu rentowności. Zastanawiasz się pewnie, czy w takim razie można w jakiś sposób na niego wpływać. Otóż można. Jak zatem sprawić, by był on jak najniższy? Możesz zredukować koszty firmy, podwyższyć ceny produktów lub zachować się wręcz przeciwnie i zacząć je sprzedawać po obniżonej cenie.

Wybór którejś z tych strategii wiąże się jednak z podjęciem ciężkiej decyzji. Podwyższenie cen wydaje się najłatwiejszą opcją. Nie oznacza to jednak, że jest to rozsądną decyzją. W końcu zbyt wysokie ceny mogą odstraszyć klientów, a wtedy sprzedaż produktu zmaleje. Przeciwieństwo tej metody, czyli obniżenie cen produktów może na początku zwiększyć Twoją sprzedaż. Jednak na ten krok możesz zdecydować się dopiero, jeśli dotychczasowa sprzedaż pokryła już koszty stałe. Do omówienia została nam jedynie redukcja kosztów. Ten sposób jest najbardziej skuteczny, ale również najtrudniejszy do wykonania.

Jak go wyznaczyć?

Próg rentowności można wyznaczyć na kilka sposobów. Może on być wyrażany ilościowo, wartościowo i procentowo. Do jego obliczenia należy określić koszty zmienne i stałe przedsiębiorstwa, a także cenę produktu.

Ilościowy próg rentowności

Obliczając ilościowy próg rentowności, dowiesz się, ile produktów Twoje przedsiębiorstwo musi stworzyć i sprzedać, by pokryć koszty stałe i zmienne.

Jak go obliczyć?

Wartościowy próg rentowności

Jeśli obliczysz wartościowy próg rentowności, dowiesz się przy jakiej wartości sprzedaży, przychody Twojej firmy zrównają się z jej kosztami całkowitymi.

Jak go obliczyć?

Procentowy próg rentowności

Obliczenie procentowego progu rentowności pozwoli Ci określić, jaka część przewidywanego popytu będzie musiała zostać wykorzystana, by koszty zrównały się z przychodami ze sprzedaży.

Jak go obliczyć?

Klasyczny, czy rozszerzony?

Opisane wyżej metody wyznaczania progu rentowności dotyczą jedynie jego klasycznej wersji. Pozwala ona na to, by określić, przy jakiej ilości lub wartości sprzedaży dana firma osiągnie zerowy wynik finansowy. W tym celu jednak uwzględnia się jedynie koszty stałe i zmienne. Natomiast istnieje jeszcze rozszerzona wersja określania tego progu. Poza określeniem wspomnianych przed chwilą kosztów zwraca się uwagę również na koszty finansowe. Z tego względu rozszerzony próg finansowy jest szczególnie przydatny dla firm, które finansują swoje działania przy użyciu kapitału obcego. W końcu stanowi on istotną część całości kosztów przedsiębiorstwa.

Jak go obliczyć?

Próg rentowności – podsumowanie

Teraz wiesz już, jak istotnym wskaźnikiem jest próg rentowności. Potrafisz go także wyznaczyć. Mamy nadzieję, że od tej pory będziesz sugerował się nim podczas podejmowania decyzji. Dzięki temu będziesz pewny, że będą one słuszne i opłacalne.